PŘEDSTAVUJEME

Jan Wirthkoordinátor kurzu, lektor ČZJjw1

Je lektorem znakového jazyka a přednáší na základních a středních školách v Praze o životě a kultuře neslyšících. Pochází z neslyšící rodiny. Vystudoval gymnázium pro neslyšící a nedoslýchavé v Praze. Chodil studium na FF UK obor ČNES (Čeština v komunikaci neslyšících).  Absolvoval program Celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě s názvem Neslyšící lektor českého znakového jazyka. Co ho zaujme, tomu se věnuje do hloubky. Je to muž, který se nestydí ve společnosti, dokáže bez problémů navázat kontakty i komunikovat. Povahy je klidné. Je velmi srdečný a ochotný lidem s čímkoli pomoci. Je schopný zhodnotit situaci i navrhnout nejoptimálnější řešení dané situaci. Má rád knížky, od dětskou beletrii až po literaturu duchovní. Zbožňuje exkluzivní filmy, drama, mysteriozní, horory ale také české a francouzské a dokumenty. Rád chodí do divadla na představení tlumočená do českého znakového jazyka (nejoblíbenější Tracyho tygr nebo Čtyři dohody). Se zbytky sluchu nikdy nepřestane poslouchat muziku, od blues až po dubstep. Jan Wirth je v současné době zaměstnán “na volné noze”.

 

Tomáš Wirth, správce webu, lektor ČZJ tw11-150x150

Je správcem webu Znakovky.CZ. Vystudoval SOU pro sluchově postižené, obor strojírenství a strojírenská výroba. Internet ho baví a fascinuje už od roku 1997 a tuto vášeň přenáší i do své práce, která se týká především webarchitektury a internetového marketingu. V současné době pracuje jako montážník v leteckém průmyslu, jeho doménou jsou montáže palubních skříněk pro obří Airbus A380.

Historie:
 Před 12 lety se stal spoluzakladatelem občanského sdružení Neslyšící CZ a webového portálu Neslyšící.CZ, který patřil mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější webové stránky pro neslyšící v Česku. V roce 2005 stál u založení Agentury pro neslyšící (APPN), což byl a je velmi úspěšný projekt vzniklý za podpory ESF a státního rozpočtu ČR, který až dosud pomáhá neslyšícím při vyhledávání pracovních příležitostí. Se svým bratrem Janem založil společnost Znakovky.cz, která nabízí kurzy českého znakového jazyka. Zabývá se také tvorbou webových stránek pro organizaci Unie neslyšících Brno o.s., která je taktéž významným a úspěšným prodejcem komunikačních a kompenzačních pomůcek pro lidi se sluchovým postižením. Posledních pět let je aktivním lektorem v celoročních kurzech počítačové gramotnosti pro neslyšící v České republice.

TV_kdo_jsme

  TROCHA HISTORIE

  • Znakovky.CZ fungují již od roku 2007.
  • Od 2007 do současnosti absolvovali kurz základy ČZJ víc než 300 studentů. Každý rok u nás úspěšně absolvovují cca 50 studentů.
  • V roce 2009 jsme vytvořili e-learningový kurz.
  • Od roku 2010 Znakovky.CZ vyučují studenty na střední škole Zdravotnická a Sociální v Chrudimi.
  • Rok 2012 se stal nejoblíbenější párový kurz.
  • Rok 2014 jsme spustili novou webou stránku a on-line přihlášení.
  TV_historie

   

   ZNAKOVKY.CZ

   Újezd 426/26,

   118 00 Praha 1 – Malá strana

   Telefon: +420 777 836 784 (pouze SMS, neslyšící)

   E-mail: znakovky@gmail.com

   IČO: 71427406 (Nejsme plátci DPH)

    

   FAKTURAČNÍ ÚDAJE

   IČ: 71427406
   (Neplátce DPH)

   Bankovní spojení mBank

   Číslo účtu: 670100-2209168903/6210
   IBAN: CZ06 6210 6701 0022 0916 8903
   BIC / Swift: BREXCZPPXXX

   TV_znakovky_2

   OBCHODNÍ PODMÍNKY

   Jazykové kurzy ZNAKOVKY pro veřejnost vydané podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb.

   I. Základní ustanovení

   Jazykový kurz ZNAKOVKY, Bobkova 701/43, 198 00 Praha 9, IČ 71427406 je poskytovatelem služeb v oblasti jazykového vzdělávání pro veřejnosti i firmy. Naším cílem je poskytovat naším zákazníkům kvalitní služby za přijatelné ceny.

   II. Vznik smluvního vztahu

   1. Smluvní vztah mezi jazykovou školou ZNAKOVKY (dále také „dodavatel“) a studentem veřejných jazykových kurzů (dále také „odběratel“) vzniká na základě písemné a osobní objednávky odběratele a akceptace této objednávky dodavatelem. Za písemnou objednávku je považována také objednávka prostřednictvím e-mailu a elektronického objednávkového formuláře umístěného na webových stránkach dodavatele.

   2. Místo v kurzu je rezervováno po přihlášení, bez uhrazení kurzovného však nejvýše do doby 10 kalendářních dní před plánovaným zahájením kurzu. Jestliže kurzovné není uhrazeno před tímto termínem, rezervace zaniká a místo v kurzu může být v případě zájmů nabídnuto jiným zájemcům.

   III. Předmět plnění

   1. Předmětem plnění je výuka českého znakového jazyka pro veřejnost (dále jen „výuka“).

   2. Jazykové kurzy probíhají v prostorách dodavatele, a to na těchto místech:
   – Praha 1, Újezd 26/426

   3. V případě jiného místa výuky bude tato skutečnost studentům oznámena před zahájením výuky. Místo výuky dle objednávky je pro studenta závazné. Je možné jej změnit pouze po konzultaci s dodavatelem, a vždy pouze za předpokladu, že v kurzu odpovídající úrovně na jiném místě je volná kapacita.

   4. Předmětem plnění není prodej nebo dodávka studijních materiálů.

   IV. Platební podmínky

   1. Platbu za kurz je možné provést následujícími způsoby:
   – hotově v místech dodavatele
   – převodem na bankovní účet 670100-2209168903/6210 – BRE Bank S.A. (mBank), variabilním symbolem je číslo faktury
   – dodavatel přijímá platebními poukázkami a z benefitních programů
   – hodnota poukázek musí být vyčerpána v plné výši, dodavatel nevrací žádnou částku při platbě těmito poukázkami

   2. Platbu poukázkami nelze kombinovat se žádnou slevou.

   3. Pokud odběratel bude chtít hradit fakturu zaměstnavatelem, můžete doplnit nebo upravit údaje na faktuře.

   4. Na základě osobní domluvy lze splátkám kurzovného ve výjimečných případech vyhovět. V takovém případě lze kurz uhradit v dohodnutých splátkách, avšak splatnost celého kurzovného u půlročního nebo celoročního jazykového kurzu je nejpozději do konce kalendářního roku, tj. do 31. 12. 2014.

   V. Storno podmínky

   1. V případě stornování kurzu dodavatel účtuje následující poplatky:
   – stornování před zahájením kurzu: 50% z ceny kurzu
   – stornování po termínu zahájení kurzu: 100% z ceny kurzu.

   VI. Organizace výuky

   1. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, vánočních prázdnin a o Velikonočním pondělí.

   2. Dny pracovního klidu a prázdniny jsou započítané v rozvrhu, tj. studenti absolvují počet hodin, za které si zaplatili.

   3. Není-li studen přítomen na výuce, nevzniká mu tím nárok na finanční kompenzaci. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 30 minut po zahájení výuky.

   4. Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud se nepřihlásí dostatečný počet účástníků. V případě menšího počtu účastníků, než je stanovený minimalní počet.

   VII. Certifikáty

   1. Každý student, který dokončí jazykový kurz, má nárok na obdržení certifikátu o absolvování kurzu, v případě, když účást studenta na kurz neklesne pod 70%.

   2. Certifikát je vydáván písemné (dopis, email) nebo ústní (telefonicky, osobně) žádosti podané osobně.

   3. Certifikát není vystavený automaticky.

   VIII. Reklamace

   1. Reklamaci na vady výuky je možné uplnatit pouze písemně. V reklamaci je nutné uvést důvod reklamace a zároveň přesně specifikovat charakter vad.

   2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku apod.

   3. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci do 30 pracovních dní od zjištění vady. Je-li reklamace uplatněna opožděně, dodavatel je oprávněn ji odmítnout.

   4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

   IX. Odstoupení od smlouvy

   1. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení kurzovného studentovi, jestliže student svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků výuky, zaměstnanců nebo pedagogů dodavatele, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

   X. Ochrana osobních údajů

   1. Všechny odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto obchodních podmínek.

   2. Dodavatel neposkytne údaje o studentech třetím osobám.

   3. Odběratel dává dodavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce k obchodním a marketingový účelům. Tento souhlas uděluje po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu.

   4. Odběratel je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat.

   X. Zavěrečná ustanovení

   1. Tyto obchodní podmínky jsou platný od 1. 8. 2014