VZDĚLÁVACÍ KURZY 

Vzdělávací kurz Znakovky se od roku 2007 zabývá vzděláváním široké veřejnosti – zájemců, pedagogů, instruktorů a také pracovníků v sociálních službách. Smyslem vzdělávání je obohatit komunikační dovednosti a znalosti pracovníků sociálních služeb tak, aby mohli lépe podporovat začleňování lidí se sluchově postižením do běžné společnosti slyšících.

Našimi studenti jsou lidé hledající kurzy znakového jazyka, kteří se rozhodli naučit se znakovat rychle a efektivně s neslyšícím rodilým lektorem. Mají cíl a vědí, že aktivní zvladnutí znakového jazyka jim zvýší jistotu při komunikaci osob se sluchovým postižením. Dokonce jim zlepší a zjednoduší život (a také možná pochopení svého a okolího života :-)).

Vyhledávájí nás rodiče neslyšících dětí, studenti, zájemci, zaměstnanci státní správy nebo veřejné služby, úředníci, instruktoři autoškoly a další, kteří potřebují komunikovat znakového jazyka ve své práci nebo v rodině. Studují u nás i lidé v důchodovém věku, kteří zůstali duchem mladí a rádi vzdělávají nebo mají neslyšící rodinu či příbuzní.

Naší garancí je spokojenost a přátelskost. Přineseme Ti nové možnosti v životě: zvýšení kvalifikaci, získání lepší práce, navázování osobních nebo sociálních vztahů, získávání nových přátel, lepší pocit a možnost cestování v zahraničí.

Vždy, když jsi viděl/a ten fascinující tanec rukou neslyšících, říkali jste si: “Tak tohle bych chtěl/a jednou vážně umět!”? Chyť se příležitosti a přihlaš se! Počet míst v kurzu je z důvodu kvality výuky omezen.

KDE KURZY ČZJ VYUČUJEME?

Prostor výuky se nachází v Praze na Újezdu jen kousek od Petřínské lanovky, romantického místa plného klidu a relaxace, a zároveň kousek od Pražského hradu i od Národního divadla a pár dalších míst nebo při domluvě kdekoliv!

Praha

Chrudim

 PROČ SE PŘIHLÁSIT K NÁM NA KURZ ČZJ

 • Protože jsme neslyšící rodilí mluvčí českého znakového jazyka.
 • Protože nás baví vás učit.
 • Protože s námi je to nejlepší způsob, jak se naučit „tanec rukou“.
 • Protože jsme přístupní každému přání.
 • Protože veškeré materiály jsou uchovány prostřednictvím e-learningu, kde si můžete zopakovat Vámi zmeškanou lekci.
 • Protože každý účastník kurzu ČZJ dostane po první výukové lekci přístup k e-learningu zdarma!

10 DŮVODŮ PROČ SE UČIT A UMĚT ČZJ

 • Chceš být schopni úspěšně komunikovat s neslyšícími a nedoslýchavými lidmi.
 • Chceš se naučit nový a fascinující vizuální jazyk.
 • Chceš mít dokonalý životopis a rozvinout se pro novou pracovní příležitost.
 • Chceš se rozvíjet intelektuálně růst a zvýšit IQ.
 • Chceš mít nová přátelství a vztahy.
 • Chceš mít sebevědomí a zlepšit komunikační dovednosti.
 • Chceš zažít jinou cestu k vyjádření sebe sama umělecky.
 • Chceš rozvíjet ČZJ u svého dítěte od raného dětství.
 • Chceš získat dovednosti neverbální komunikace, řeči těla a výrazů obličeje.
 • Chceš se naučit nový jazyk, který může pomoci Tobě dostat se na vysokou školu nebo uspokojit zahraniční jazykové požadavky.

DALŠÍ DŮVODY

 • Nikdy nevíš, kdy se Ti může přihodit nehoda, po které ztratíte sluch nebo hlas.
 • Umožňuje lehčí dorozumění s cizinci. Znáš to – domluvit se “rukama a nohama” s cizincem. Znakový jazyk obsahuje ikonickou (obrazovou) složku a ta se Ti může při takovém dorozumění s cizincem velmi hodit.
 • Znakový jazyk je elegantní způsob, jak (se) vyjádřit sám sebe.
 • Znakový jazyk integruje slyšící a neslyšící lidí.
 • Učení se ČZJ vás seznámí s komunitou neslyšících a jejími bohatými kulturními zážitky.
 • Víc než 7.000 neslyšících a slyšících lidí používají ČZJ.
 • Slyšícím rodičům umožní komunikovat se svým neslyšícím dítětem.
 • Vzdělání ČZJ pomůže lidem získat uznání za jazyk.
 • Díky znalosti znakového jazyka můžeš pracovat třeba jako tlumočník ČZJ, pokud Ti to “chytne” a zjistíš, že máš talent.
 • Znakový jazyk je vizuální jazyk.
 • Používání ČZJ procvičuje jinou stranu mozku.
 • Mnoho lidí říká, že ČZJ je mnohem zábavnější než se učit jiné cizí jazyky.
 • Znakový jazyk je krásný.

KDY SE MŮŽE HODIT

 • Znakovým jazykem je možné komunikovat v podmínkách, kde není možnost přenosu zvuku. A takových situací je v každodenním životě mnoho.
 • Můžeš komunikovat přes okna.
 • Můžeš komunikovat s plnou pusou.
 • Můžeš komunikovat pod vodou.
 • Můžeš komunikovat přes celou místnost (na diskotéce, v divadle) nebo před zrcadlem bez hlasu.
 • Můžeš projevit pomocí znaku svoji lásku k někomu třeba až přes celou místnost.
 • Můžeš učit své dítě. Děti mohou znakovat dřív, než se naučí mluvit.
 • Můžeš se spřátelit s neslyšícími lidmi.
 • Může pomoct lidem najít práci např. ve veřejné službě.
 • Může pomoct lidem s omezenými verbálními dovednosti rozvíjet jejich komunikační dovednosti.

UKÁZKOVÁ HODINA ČZJ

Vždycky jste se chtěli učit českého znakového jazyka, ale nevěděli jste jak a kde začít? A nevíte, zda se k nám přihlásit? Jak u nás probíhá výuka? A jakou máme učebnu v centru Prahy? Pak se přihlašte k nám a vyzkoušejte na naši bezplatnou ukázkovou hodinu ČZJ! Přijďte se podívat a vyzkoušejte si s námi znakovat na ukázkovou hodinu zdarma!

Znakovky.cz ve spolupráci Nadační fond Dar sluchu nabízí kurz českého znakového jazyka s profesionálním a příjemným neslyšícím lektorem, což je nejlepší způsob, jak se začít učit znakový jazyk – krásný, bohatý, vizuálně-motorický jazyk.

Je to stejné, jako například výuka angličtiny.Vždy, když jste viděli ten fascinující tanec rukou neslyšících, říkali jste si: “Tak tohle bych chtěl/a jednou vážně umět!”?

 

VÝUKOVÉ KURZY ČZJ PRO VŠECHNY

Individuální a skupinové kurzy ČZJ pořádáme nejen pro asistenty, učitelé, lektory, instruktory, úředníky, pečovatelé, studenty nebo mládeže, ale zkrátka pro všechny, kteří se zajímají a chtějí umět komunikovat a znakovat s neslyšícími lidmi! Naučíme vše od prstové abecedy, jednotlivých znaků až po základní gramatiku znakového jazyka a konverzaci.

Výuka probíhá formou přímé komunikace v neustálém kontaktu studenta s neslyšícím lektorem. V rámci výuky jsou rozvíjeny všechny jazykové složky – znakování, malování, psaní, čtení, sledování videí. V kurzech je podán ucelený gramatický přehled včetně odpovídající slovní zásoby a upřednostňuje se intenzivní konverzace se zaměřením na praktické využití jazyka při setkání neslyšících, eventuelně osob s jiným typem postižení sluchu. Velký důraz je kladen na individuální přístup lektora jak ve fázi přípravy kurzu, tak i v jeho průběhu, což zaručuje jazykovou výuku na vysoké profesionální úrovni. K výuce se využívá jak zvolený studijní materiál (prezentace, slovíčka, obrázky, multimediální videa), tak i doplňující didaktické a vizuální pomůcky.


INDIVIDUÁLNÍ KURZ ČZJ (pro jednoho nebo dvojice)

Jsi sám/sama? Nebo máš kamaráda/kamarádku, se kterým/kterou bys se chtěl/a naučit znakový jazyk pod vedením neslyšícího lektora, a to vše formou intenzivní a efektivní výuky? A rozhlodl/a jsi se začít učit znakovat nebo potřebuješ vylepšit ve znakování?

 


INTENZIVNÍ, VÍKENDOVÝ A MINIKURZ ZÁKLADY ČZJ

V programu intenzivního kurzu (pravidelně jarní, letní, podzimní a zimní), víkendového kurzu a minikurz základy ČZJ pro úplné začátečníky získá student schopnost základy komunikovat s neslyšícími nebo s lidmi se sluchovým postižením, osvojí si mimiku a jiné nemanuální chování, které se významně podílí na gramatice znakového jazyka. Procvičí si motoriku, důležité a zhruba nejpoužívanější znaky (z oblastí jako rodina, zdraví, život, barvy, zvířata, zájmy, peníze, čas atd.) nebo fráze a pozdravy. Naučí se navodit kontakt s neslyšícím, pronikne do tajů číslovek a jiných číselných vyjádření a nakonec se seznámí se životním stylem a kulturou neslyšících.


SEMESTRÁLNÍ A NAVAZUJÍCÍ KURZY ČZJ 

Znakovky.CZ nabízí pravidelně každý půl roku od září a od února nové kurzy ČZJ pro úplné začátečníky až pokročilí s profesionálním a příjemným neslyšícím lektorem, což je nejlepší způsob, jak se začít učit znakový jazyk – krásný, bohatý, vizuálně-motorický jazyk. Je to stejné, jako například výuka angličtiny.

V semestrálním kurzu se studenti naučí komunikovat s neslyšícím lektorem, mimiku, pohyb těla, motoriku. Probere se ale i základní znaková zásoba z témat – pozdrav, seznámení, představení se, rodina, barvy, koníčky, volný čas atd. Samozřejmě se procvičí i prstová abeceda, která je nedílnou součástí znakového jazyka. Dále pro pokročilí se naučí rozšíření číslovky, rozšíření znaků a specifických znaků pro konverzaci plynulého projevu v českém znakovém jazyce aj.

Dozvíš se také, jak se vlastně žije neslyšícím osobám v České republice a poznáte část kultury neslyšících u nás i ve světě, získáte informace o životě a kultuře neslyšících!

Jestliže Tě znakový jazyk nejen baví ale také chcete se rozvinout a umět velice dobře znakovat, můžete pokračovat v navazujícím kurzu ČZJ 2, ČZJ 3 a dále, viz níže Obsah a obtížnost kurzu ČZJ.


OBSAH KURZU ČZJ

Ve výuce Vám představíme následující oblasti:

 • prstovou abecedu,
 • mimiku,
 • znaky a znakovou zásobu,
 • gramatiku,
 • správnou zpětnou vazbu,
 • plynulost komunikace,
 • komunikaci s rodilým mluvčím a problematiku komunikaci neslyšících,
 • simultánnost a prostorovost (nemanuální chování, klasifikátory, specifikátory velikosti a tvaru, směrová a prostorová slovesa),
 • překlad z vět a textů do českého znakového jazyka,
 • specifické znaky,
 • rozvíjení jazykového citu a vystupovat samostatně s vyprávěním v českém znakovém jazyce,
 • a kulturu a dějiny Neslyšících.

OBTÍŽNOST KURZU A TÉMATA

PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍCI ČZJ 1 (I. MODUL)RUCE-CZJ-1

ČZJ 1A – PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍCI
ČZJ 1B – PRO MÍRNĚ ZAČÁTEČNÍCI

Program ČZJ 1 se zaměřuje na prstovou abecedu, osvojování mimiky a rozvíjení pohybu těla ve znakovém jazyce, základní znakovou zásobu, stavbu gramatiku a konverzaci. Dozvíte se také o historii, vývoji znakového jazyka a o hluchotě.

 • Znaky, které byste mohli zvládnout
 • Barvy, čísla
 • Moje rodina
 • Zvířata
 • Čas, hodiny
 • Počasí, roční období
 • Oblečení
 • Doprava
 • Zájmy, volné časy
 • Jídlo
 • Komunikace s neslyšícími lidmi

PRO MÍRNĚ POKROČILÍ ČZJ 2 (II. MODUL)RUCE-CZJ-2

ČZJ 2A – PRO STŘEDNĚ ZAČÁTEČNÍCI
ČZJ 2B – PRO MÍRNĚ POKROČILÍ

Ve ČZJ 2 se rozvíjí znaková zásoba a gramatika znakového jazyka a konverzace ústící ve schopnost plynulého projevu. Naučíte se využívat prostorovosti českého znakového jazyka. Budete také seznámeni s kulturou Neslyšících a jejich stylem humoru, který se Vám může zdát až příliš černý.

 • Lidské vlastnosti
 • Škola, sport
 • Povolání, práce
 • Doprava v ČR
 • Bydlení, zařízení bytu
 • Zdraví a nemoci
 • Dovolená a cestování
 • Obchod a restaurace
 • Státní svátky
 • Kultura Neslyšících a jejich humory

PRO POKROČILÍ ČZJ 3 (III. MODUL)RUCE-CZJ-3

ČZJ 3A – PRO STŘEDNĚ POKROČILÍ
ČZJ 3B – PRO POKROČILÍ

Program ČZJ 3 obsahuje další rozvíjení znakové zásoby a znakové gramatiky ve vybraných tématech, schopnost plynulejší komunikace s neslyšícím lektorem. Je-li možnost, navštívíme divadelní představení tlumočené do znakového jazyka nebo akce neslyšících.

 • Interview
 • Moje kariéra v zaměstnání
 • Každodenní život ve městě
 • Městské časti Prahy a stanice metra
 • Pobyty v zahraničí a státy Evropy
 • Kulturní akce
 • Události ve světě
 • Kultura Neslyšících a jejich festivaly

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 4 (IV. MODUL)

RUCE-CZJ-4

Program ČZJ 4 seznamuje se specifickými znaky znakového jazyka, s nepřímými pojmenování a rozvíjí vlastní plynulý projev v komunikaci s neslyšícím lektorem. Předpokládá se i schopnost samostatného popisu obrázků a vyprávění komiksů.

 • Specifické znaky Neslyšících
 • Nepřímá pojmenování v ČZJ
 • Komunikace v plynulém projevu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Vyprávění obrázků, komiksů a pohádky
 • Kultura Neslyšících a jejich zvyky

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 5 (V. MODUL)

RUCE-CZJ-5

Program ČZJ 5 se zaměřuje na konverzaci, překlady vět a textů pod vedením neslyšícího lektora s ohledem na rozšiřování slovní zásoby a její praktické využití v běžném životě. Slyšící kurzisté by měli být schopni samostatného vyprávění o kultuře a historii Neslyšících.    

 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Rozvíjení jazykového citu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Samostatné vyprávění
 • Konverzace
 • Kultura a historie Neslyšících

KONVERZAČNÍ KURZ ČZJ 6 (VI. MODUL)

RUCE-CZJ-6

 • Rozšiřování slovní zásoby
 • Rozvíjení jazykového citu
 • Překládání textů z češtiny do ČZJ
 • Samostatné vyprávění
 • Konverzace
 • Znakový jazyk Neslyšících

 

E-LEARNING, MATERIÁLY, UČEBNICE A SLOVNÍKY ČZJ POUŽÍVÁME K VÝUCE ČZJ:

E-learningový kurz ČZJ

 • E-learningový kurz není dostupný pro veřejnost.
 • Přístup k e-learningu dostanou zdarma jen pro naši studenti, kteří se přihlasí na kurz ČZJ. Po zaplacení kurzu schválí lektor a budeš mít přístup k e-learningu přímo ve Tvém profilu.

Online slovníky a materiály

Slovníky

CD/DVD slovníky

Knihy, CD, DVD

 • Hledáte a potřebujete koupit nebo si půjčit knihu, CD/DVD? Najdete to na stránkách v knihovně Informačního centra o hluchotě Federace rodičů a přátel sluchově postižení ve Stodůlkách Praha 5.

Internet

ZÍSKEJ JEŠTĚ SLEVU AŽ 20%, POKUD

 • pokračuješ na navazující kurz ČZJ u nás, výborně, máš nárok na 5% z ceny kurzu;
 • jsi student/ka* denního studia nebo jsi senior/ka**, dostaneš 10% slevu;
 • jsi neslyšící nebo nedoslýchavý, získáš 20% slevu
 • jsi rodič dětí se sluchovým postižením (i jiné postižení), nárok na slevu máš 20%;
 • máš v rodiněpříbuzní neslyšících nebo neslyšícího přítelkyni/přítele, můžeš mít slevu 20%
 • pracuješ s lidmi se sluchovým postižením či jiným handicapem, slevu máš 20%
 • přihlásíš se ve dvou s kamarádem/kamarádkou, dostanete VŠICHNI 10% slevu z celé ceny kurzu;

* student základní, střední, vysoké nebo vyšší odborné školy po předložení průkazu studenta nebo potvrzení o studiu

** při předložení platného průkazu totožnosti, dokládajícího věk 65 a více

Všechny slevy zvolte při přihlášení kurzu. Jednotlivé slevy není možné sčítat.

OSVĚDČENÍ

Na přání studentům je po úspěšném složení zkoušky vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu ČZJ. Každý kurz je zakončen závěrečnou zkouškou minimálně 70% úspěchu. Minimální požadovaná aktivní účast je 70%.

CERTIFIKAT-ZNAKOVKY

Naše kurzy nejsou akreditovány u MPSV ani MŠMT!

 JEN PÁR MINUT K ON-LINE PŘIHLÁŠCE…

Už jsi se rozhodl/a chodit na kurz ČZJ k nám? Výborně! Ale ještě nejsi náš student/naše studentka? Nevadí!

První krůček:

Abys ses mohl/a přihlásit na kurz ČZJ, nejdřív se prosím zaregistruj jako Nový student (nahoře v pravém rohu stránky, zelený rámeček), vyplň své uživatelské jméno, e-mail, 2 x heslo, opište kód z obrázku.
Teď zkontroluj svůj e-mail, pro aktivaci účtu klikni na uvedený odkaz. Poté se Ti zobrazí profil, doplň základní údaje a doporučujeme přidat fotku (osobní fotografie není povinná, můžete mít fotku svého mazlíčka, nebo jinou). A vítej u nás!
Nemáš-li ještě vybraný kurz, vyber si kurz viz sekce Přihlášky, do jakého kurzu budeš chodit.
Po vybraném kurzu se Ti zobrazí Předfakturační údaje, vyplníš informace, název firmy, zvolte způsob platby a odešli přihlášku.
Hotovo? Skoro! Ještě druhý krůček na přijetí přihlášky a zaplacení kurzovné:

Jednou se přihlaš, dvakrát zkontroluj, jestli je Moje přihláška prázdná a Stav přihlášky zobrazí: „Čeká na vyřízení“.
Jakmile přijmeme Tvoji přihlášku, a ve stavu budeš mít hlášení: „Zpracovává se“, znamená to, že jsme přijali zatím Tvoji přihlášku, ale Ty jsi ještě nezaplatil/a kurzovné.
Potřebuješ fakturu k zaplacení? Jednoduché, stáhni si online PDF fakturu, výzva k úhradě kurzovného proveď prosím bankovním převodem, nebo platba poštou a hlavně nezapomeň prosím na Tvoje Číslo přihlášky, které použiješ jako Variabilní symbol anebo v hotovosti vždy po osobní domluvě.
Teď už zbývá vyčkat, až Tvoje přihláška bude po zaplacení kurzovné ve stavu: „Dokončeno“. A pak už se můžeš těšit na výuku českého znakového jazyka.
Ztratil/a jsi? Nezvládáš se na stránkách zorientovat? Nepodařilo se Ti zaregistrovat? Nevadí! Napiš mi na e-mail znakovky@gmail.com a pomůžeme Ti zapsat přihlášku na kurz ČZJ!

REGISTROVAT SE >>