Letem internetovým světem neslyšících


Informační portály o světě neslyšících:

www.ruce.cz

www.ticho.cz

www.neslysici.cz

Asociace, organizace a kluby:

www.asnep.cz – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel;

www.cun.cz – Česká unie neslyšících;

www.frpsp.cz – Federace rodičů a přátel sluchově postižených;

www.frpsp.cz/informacni-centrum-o-hluchote-2 – Informační centrum o hluchotě;

www.detskysluch.cz – Centrum pro dětský sluch Tamtam;

www.cktzj.com – Česká komora tlumočníků znakového jazyka;

www. cmjn.cz – Českomoravská jednota neslyšících;

www.snncr.cz – Svaz neslyšících a nedoslýchavých.

Český znakový jazyk:

www.pevnost.com – České centrum znakového jazyka (Praha a Hradec Králové);

www.jazykove-centrum-ulita.cz – Jazykové centrum Ulita;

www.trojrozmer.cz – Brněnské centrum českého znakového jazyka;

www.3dimenze.net – Moravské centrum znakového jazyka.

Kultura:

www.awifilm.com – Filmová společnost neslyšících tvůrců;

www.zavriusi.eu – Občanské sdružení na podporu kultury neslyšících a jejího šíření mezi slyšící majoritu;

www.ecpn.cz – Evropské centrum pantomimy neslyšících.

Ostatní:

http://ujkn.ff.cuni.cz – Ústav jazyků a komunikace neslyšících – studijní obor Čeština v komunikaci neslyšících (FF UK);

www.lorm.cz – Společnost pro hluchoslepé;

www.helpnet.cz/sluchove-postizeni – Informační portál pro sluchově postižené osoby;

www.ceskatelevize.cz/ivysilani – Archiv ČT s dostupnými pořady Televizní klub neslyšících a Zprávy v českém znakovém jazyce.